Pokud se rozhodnete využít našich služeb, můžete to zkusit i tím, že si nás otestujete. Pošlete nám email, ve kterém alespoň stručně popište, co Vás trápí a kde Váš problém vznikl. Pokusíme se Vám naznačit řešení a ukázat cestu – a nebudete za nic platit! Nezlobte se na nás, když Vás poprosíme třeba o další upřesnění dotazu, protože nechceme odpovídat obvyklými frázemi, které jste už asi vyslechli či přečetli vícekrát. Jestliže jste se už rozhodli a podle Vás je situace vážná, raději nám přímo zavolejte a dohodneme si osobní schůzku. Setkání tváří v tvář je nezbytné – neprodáváme obyčejné zboží v obyčejném obchodě a Vy potřebujete vědět, s kým hovoříte…. Osobní dojem je důležitý.

Základní služby, které jsme schopni poskytnout:

  1. komplexní posouzení právní stránky Vašeho případu (analýza veškerých informací včetně analýzy listinných podkladů a ve vazbě na to návrh dalších kroků);
  2. zpracování fundovaných právních expertiz v oblasti konkursního a insolvenčního práva se zaměřením na procesní stránku (postup konkursního – insolvenčního správce, postavení věřitele a jeho nároky, hmotněprávní parametry úpadkové situace etc.);
  3. variantní posouzení možností sanace či oddlužení konkrétního subjektu;
  4. komplexní servis spojený s úplatným postupováním pohledávek a posouzení všech rizik s těmito transakcemi spojených;
  5. ad hoc založení či převod majetkové účasti v obchodní společnosti ve spolupráci s notářskou kanceláří;
  6. vytvoření základních vzorů adminstrativních písemností s provazbou na jejich právní stránku (náležitosti primární listinné agendy jako např. jednostranné a vícestranné zápočty pohledávek, upomínací dopisy, potvrzení, dohody o narovnání a další);
  7. komplexní servis týkající se započtení pohledávek (jednostranné, vícestranné, splatné i nesplatné pohledávky, právní důsledky započtení včetně specifických daňových dopadů a další);
  8. poradenský servis pro oblast stavebnictví (tvorba vzorů písemností a dokumentů, obchodních podmínek a posouzení textů smluv);
  9. správa pohledávek standardního rozsahu včetně nabídek na jejich odkoupení na základě individuální smlouvy (účast v tendrech jménem klienta apod.).

Samozřejmostí je pro nás zohlednění účetních a daňových vazeb všech plánovaných úkonů ve spolupráci s renomovanou účetní firmou, daňovým poradcem či auditorem.

Ceny služeb nezveřejňujeme – vždy se liší náročností případu a srovnání například s advokátními tarify není objektivní. Ceny se odvíjí od množství práce a odborné náročnosti. Můžeme Vás nicméně ujistit, že nejsou a nebudou přehnané.