Více než správa pohledávek

Diskrétnost

K tomu, abychom mohli poradit co nejlépe a s minimálními náklady pro Vás, pochopitelně potřebujeme vědět všechny informace, které nám jste schopni a ochotni o Vašem obchodním případu poskytnout. Opravdu je musíme znát, nezanedbat žádný detail a nic nepodcenit – je dost dobře možné, že právě to se Vám v minulosti několikrát nepovedlo a proto Vaše kroky vedly k nám. Můžeme Vás ujistit, že tyto informace nebudou zneužity. Pokud budete chtít, lze odpovídající garance dohodnout i formou smlouvy s jasně definovaným závazkem a přísnými sankcemi za jejich porušení. Jsme si jisti, že tato nabídka je jedna z mála svého druhu, a jsme připraveni za vyřešení Vašeho případu převzít plnou odpovědnost. Konkrétní parametry však musíme potvrdit jen na ústním jednání.


Kvalita

Kvalita služby je dána součtem nejdůležitějších parametrů: osoby poskytovatele, jeho odborných schopností a morálního profilu. V této oblasti vždy platí, že konstrukce je dražší a časově delší než pouhá destrukce. Dostat Vašeho věřitele či dlužníka do obrovských problémů anebo jej dokonce zničit, to umí každý a ani pro nás to není vůbec žádný problém. Tato cesta však mívá mnohá úskalí a co je nejdůležitější, v dlohodobějším výhledu poškodí všechny. Neříkáme, že je lepší dohoda za každou cenu: v řadě případů už je vyloučena. Na základě našich schopností a erudice najdeme takové řešení, které zohlední i nejdrobnější nuance Vašeho případu.


Jedinečná řešení

Naším krédem je opravdu „…více než správa pohledávek“. Prakticky vždy se dá najít konkrétní řešení lepší než Vašeho dlužníka či věřitele zažalovat. Někdy je efektivnější v případě dlužníka koupit další pohledávku a začít věc řešit z jiného konce, například vyvinutím tlaku na více frontách, třeba proto, aby se nezačal zbavovat majetku přepisem na spřízněné osoby. Někdy je zase lepší v případě věřitele koupit protipohledávku a započítat ji. Pokud je situace opravdu vážná a jsou splněny zákonné předpoklady, zvolíme řešení formou podání insolvenčního návrhu tak, aby zůstaly zachovány všechny lhůty pro napadení pochybných úkonů…. Skutečně kvalifikovaná správa pohledávek spočívá ve zjištění všech okolností, za kterých vznikly, a teprve podle toho zvolit další postup. Variant je nepřeberně! Máme dlouholeté zkušenosti a podle nich si jsme jisti, že každá situace, ať jste se do ní dostali vinou chybného rozhodnutí anebo nedodržením smlouvy ze strany jiné osoby, má své jedinečné řešení.


Sliby nebo chyby?

Svět je plný „manažerů“ informací, podvodníků, podvodníčků i těch, kteří jen chtějí využít jakoukoli příležitost k vlastnímu obohacení, ačkoli ji na první pohled nehledají a tváří se, že chtějí pomoci… Neslibujeme nemožné na počkání ani zázraky do tří dnů. Neuvidíte nás s pompou inzerovat naše služby – nemáme to zapotřebí. Neslíbíme Vám nic, co nebudeme moci splnit – zcela reálně a objektivně Vám řekneme, jak na tom jste a co se s tím dá dělat. Každý chce slyšet, že je jeho problém řešitelný, ale ruku na srdce: někdy to není objektivně možné, určitě ne tehdy, figuruje-li v případu příliš mnoho vlivů, které nebudeme schopni ovlivnit.


Reklama

Otřepané kliše praví, že nejlepší reklamou je spokojený klient. Otřepanost prastarému rčení ale dalo jeho používání těmi, pro které se stalo jen tahákem a vábničkou. Pravý smysl je opravdu v tom, že spokojený zákazník přivede dalšího, i když jde o dlouhodobý proces. Vzhledem k tomu, jaké služby poskytujeme, své klienty nezveřejňujeme a v souladu s naším krédem zachováváme jejich přání zůstat v anonymitě. Na osobním setkání Vás můžeme seznámit s případy, které jsme řešili a kde naši klienti udělili svůj souhlas s poskytnutím této informace.